Magic of Sales

Salgskursus med trylleri skaber bedre resultater

Magic of Sales en blanding af magi og salgstræning – Magic of Sales – er en perfekt kombination, når det er Robert Mark Jakobsen, vi taler om.
Robert er salgstræner, tryllekunstner og forfatter til intet mindre end 4 bøger om salg.
Robert afslører centrale begreber og værktøjer, der hjælper din virksomhed med at vokse.
Der bliver dog ikke afsløret noget trylletricks, med mindre det er teambuilding med trylleri, der er på programmet.

I sine foredrag bruger Robert sin unikke salgsindsigt, der, blandet med magi, tryllebinder publikum.

Ud over at være en dygtig salgstræner og facilitator, er Robert også en dygtig tryllekunstner.
Hvorvidt det er et foredrag, eller en halv eller en hel dags træning, består programmet altid af en fængslende blanding af magi, viden og værktøjer.

Her er eksempler på virksomheder robert har undervist i salg.

Robert ændrer hæmmende overbevisninger om salgsprocessen.
De største hindringer for at få salgssucces, er illusioner – hæmmende overbevisninger, der lurer i det ubevidste sind og underminerer selvtilliden, ødelægger motivationen og reducerer din evne til at lukke salget.
Robert hjælper dig med at smadre de mentale barrierer, der begrænser din salgssucces og eliminerer de psykologiske barrierer, der forhindrer dig i at opnå dit fulde potentiale.

Roberts koncept – Magic of Sales – dækker forskellige emner som:

• Influence and Persuasion: Fra “Nej” til et “Ja”
• Kommunikation og præsentationsteknik
• Questions are the answer (udvidet spørgeteknik)
• Magisk Teambuilding

Salgskursus med trylleri skaber bedre resultater

En blanding af magi og salgstræning er en perfekt kombination, når det er Robert Mark Jakobsen, vi taler om.
Robert er salgstræner, tryllekunstner og forfatter til intet mindre end 4 bøger om salg.
Robert afslører centrale begreber og værktøjer, der hjælper din virksomhed med at vokse.
Der bliver dog ikke afsløret noget trylletricks, med mindre det er teambuilding med trylleri, der er på programmet.

I sine foredrag bruger Robert sin unikke salgsindsigt, der, blandet med magi, tryllebinder sit publikum.

Ud over at være en dygtig salgstræner og facilitator, er Robert også en dygtig tryllekunstner.
Hvorvidt det er et foredrag, eller en halv eller hel dags træning, består programmet altid af en fængslende blanding af magi, viden og værktøjer.

Robert ændrer hæmmende overbevisninger om salgsprocessen.
De største hindringer for at få salgssucces, er illusioner – hæmmende overbevisninger, der lurer i det ubevidste sind og underminerer selvtilliden, ødelægger motivationen og reducerer din evne til at lukke salget.
Robert hjælper med at smadre de mentale barrierer, der begrænser din salgssucces og eliminerer de psykologiske barrierer, der forhindrer dig i at opnå dit fulde potentiale.
Robert dækker forskellige emner som:
• Influence and Persuasion: Fra “Nej” til et “Ja”
• Kommunikation og præsentationsteknik
• Questions are the answer (udvidet spørgeteknik)
• Magisk Teambuilding

Årsagerne til, at vores kunder vælger Robert fra Magic of Sales er, at du får:

• Praktiske værktøjer klar til brug
• Interaktivt og underholdende foredrag/show
• Humor og underholdning fra start til slut
• Kan altid laves relevant til dine træningsbehov og budskaber

Death by Powerpoint? Nej! Edutainment, når det er bedst

Indflydelse og Overtalelse: Omdannelse af et “Nej” til et “ja”
I sine keynotes deler Robert ud af sin unikke indsigt i den menneskelige natur og psykologien bag indflydelse og overtalelse. Dette er en meget engagerende “tænk ud af boksen” tilgang til emnet, som er både underholdende og lærerig. Lær de nødvendige færdigheder og våben at kende.
Pris 2 x 45 minutter – Kr. 15.000.-

Kommunikationens magi
Magien i NLP og kunsten at kommunikere – hvordan du kan kommunikere ved hjælp af sprog og kropssprog.
På en klar og logisk måde viser Robert, hvordan sproget påvirker den måde, vi opfatter på, og hvordan sproget kan udføre magisk lignende påvirkninger i nervesystemet, og hvordan denne magi kan give os mulighed for at tage ansvaret for vores egen kommunikation.
Pris 2 x 45 minutter – Kr. 15.000.-

Questions are the answer (udvidet spørgeteknik)
Evnen til at stille de rette spørgsmål, der gør, at kunden ser et behov eller utilstrækkelighed.
Det vigtige i salget er at få kunden til at erkende en svaghed eller utilstrækkelighed i tingenes tilstand.
I princippet er de fleste, kunder såvel som potentielle kunder, tilfredse med deres nuværende situation, og de ser ingen grund til at ændre eller udskifte deres nuværende partnere eller leverandører.
I salget gør mange livet svært for sig selv ved at tilbyde løsninger for kunden, før de er mentalt parate til at forstå kundens behov og forklare dem de fordele og det udbytte, de er i stand til at levere.
Lær at lave en testlukning for at sikre, at du ikke præsenterer kunden for en løsning, før kunden er klar til at købe.
Pris 2 x 45 minutter – Kr. 15.000.-

Magic Teambuilding
Teambuilding med magi
Medarbejdere vil lære nogle trylletricks, før de skal optræde for hinanden i grupper. Udfordringen er at vise et trick på den mest underholdende måde.
Dette kan gøres med små trick, hvis der ikke er det helt store budget, eller kan man bruge trylleæsker med Jeres påtrykte firmalogo. Trylleæsken får deltagerne til at tage en erindring om en sjov dag på jobbet med hjem.
Deltagerne lærer at arbejde sammen og tænke anderledes. Det sker samtidig med, at der bliver grinet meget, og alle får et indblik i en verden af magi og det samarbejde, der skal til, når man er flere, der skal præsentere noget sammen.
Bemærk: Teambuilding er prissat efter indhold og omfang med udgangspunkt i 2 x 45 minutters sessioner.
Pris 2 x 45 minutter fra – Kr. 15.000.-

Book Robert og lær færdigheder og teknikker, der huskes og bruges i mange år – ganske enkelt fordi det er uforglemmeligt.
Gennem en høj grad af engagement genereres værktøjer, der kan bruges til øjeblikkelig handling. Det medfører langsigtede, bæredygtige resultater.
Der lægges vægt på humor, kreativitet og kommunikationsfærdigheder (Robert Mark Jakobsen har deltaget i verdensmesterskaberne i trylleri og repræsenterer Danmark i 2012 i kategorien Comedy Magic).

Alle præsentationer kan skræddersys til kundens behov.

Vil du vide mere om Magic of Sales?  22 32 19 52

Magic of Sales

A mix of magic and sales training – a perfect combination when it is Robert Mark Jakobsen – sales trainer, motivational speaker, author of 4 books and professional magician –
that is the one revealing key concepts and tools to help your business grow.

In his keynotes, Robert shares his unique sales insights mixed with magic in an engaging “think and act differently” way.

In addition to being a skilled trainer and facilitator, Robert is an accomplished magician and sleight-of-hand artist. Whether presenting a keynote speech or full/half day of training, programs are always a captivating blend of magic and knowledge.

Robert changes the beliefs about the sales process, the client and yourself.The greatest obstacles to sales success are illusions – inbred beliefs that lurk in the subconscious mind to lower self-confidence, undermine motivation and reduce your ability to close sales.

Robert helps smash the mental barriers that limit your sales success and eliminates the psychological barriers that prevent you from reaching your full potential

Robert covers different topics such as

  • Influence and Persuasion: Transforming a “No” into a “Yes”
  • Communication Magic
  • Questions are the answer
  • Magic Team building

Influence and Persuasion: Transforming a “No” into a “Yes”

In his keynotes, Robert shares his unique insights into human nature and the science of influence and persuasion. This is a serious, engaging, “think and act differently” approach in an engaging, entertaining and educational way. Learn the skills needed and the weapons to influence.

2 x 45 minutes Price 2000 €

Communication Magic

The magic of NLP and the art of communication. How you can communicate using language and body language. In a clear and logical manner, Robert show how language affects the way we are pecived and how language can perform magic-like feats in the nervous system, and how this magic can empower us to take charge of our communication.

Two 45 minutes sessions -Price €2,000

Questions are the answer

The ability to ask the right questions to make the customer see a need or inadequacy.
The important thing in sales is to get the customer to realsie a weakness in the way things are today.

In principle, most customers and prospective customers are satisfied with their current situation, and see no reason to change or to switch from current partners or suppliers.

In sales, many make life difficult for themselves by providing solutions for the customer before they are mentally prepared to understand the customer’s needs and the benefits they are able to provide.

Learn how to do a test close to make sure you dont deliver the solution before the customer is ready to buy.

Two 45 minutes sessions – Price €2,000

Magic Team building

Teambuilding with magic
Employees will learn some tricks before participants perform for each other in groups. The challenge is to show a trick in the most entertaining way. Solutions are available to meet your budget – from basic tricks to take away to custpom packages with your corporate image. The package gets participants to take home a memory of a different day on the job. Participants learn to work together and think differently. At the same time they laugh a lot and everybody gets a glimpse into the world of magic.

Note: Courses priced for their content and scope starting from two 45 minute sessions at Price €2,000

By hiring Robert, the participants will:

Transform their beliefs and learn skills and techniques to successfully drive business growth.

Through a high level of immediate involvement, generate instant action leading to long-term, sustainable results.

Emphasis is placed on humor, creativity and communication skills. (Robert Mark Jakobsen participated in the world championships of magic representing Denmark in 2012 in the category Comedy Magic)

In addition to being a skilled trainer and facilitator, Robert is an accomplished magician and sleight-of-hand artist. Whether presenting a keynote speech or half or full day training, programs are always a captivating blend of magic and knowledge.
Presentations can be tailored to customers needs.

His experienced approach guarantees full participation from all the audience. 

About

Robert Mark Jakobsen

Sales trainer, motivational speaker, author of 4 books and professional magician

Author of:

  • “Grundbog i salg” (Basic sales – Danish only)
  • “NLP in selling”
  • “Messe salg” (Exhibition selling – Danish only))
  • “Sales & Marketing Success in your small business”

Robert combines the art of magic with the art of selling, psychology and NLP Neuro Linguistic Programming) to create extraordinary events live on stage.

Robert captivates the audience with his spellbinding performance.
Teaching the art of selling, using magic as a metaphor, he reveals key concepts and tools to use immediately. His motivational speeches and seminars are changing business training to a more engaging and entertaining experience.

In his role as a magician, Robert Mark Jakobsen participated in the world championships of magic representing Denmark in 2012 in the category for comedy magic.